חידון השבת הארצי

ארגון שמחת משה רבינו הפצת הלכות שבת והלכות שמירת הנפש בדרכים "חידון השבת הארצי " מתקיים מדי שנה על ידי ארגון שמחת משה רבינו ומתקיים מדי שנה בשנה בערי ישראל המיוחד בחידון שמגיעים מכל בתי הספר ותלמודי התורה בארץ דתיים ,חרדים ,ודתיים לאומיים תלמודי תורה בארץ בתי ספר ממלכתי דתי וכולם לומדים מאותה חוברת שמקבצת את הדעות השונות בהלכה לספרדים ואשכנזים גם יחד דבר שמאחד אותנו כעם ישראל והכל למען בורא עולם והשבת הקדושה יהי רצון שהזכות הזו תגן על עם ישראל אמן

ביום ההילולה העולמי של משה רבינו זיע"א ביום ז באדר . החידון יתקיים בתאריך 3.3.20 למנינם ביום שלישי באולם הקונכיה באר שבע בשעה 10:30 בבוקר למחרת יום הבחירות "הבוחר בתורה ובמשה עבדו "

להרשמה לחידון השבת הארצי יש להקליק על הקישור ולרשום את כל הפרטים החידון לילדי כיתות ה-ו מכל בתי הספר בארץ