לתרומות

דברי גדול הדור רבינו עטרת ראשנו הרב עובדיה יוסף

מרן פאר הדור הרב עובדיה יוסף מאוד העריך את הפרויקט של ארגון 'שמחת משה רבינו, וכמו שהעיד רבינו הגאון הרב זמיר כהן שליט"א שגם בתקופות שמרן הרב עובדיה יוסף כמעט לא יצא מביתו, היה מגיע במסירות נפש ובקושי גדול להשתתף בכנס 'חידון הלכות שבת', וכמה קורת רוח הייתה על פניו שדיבר בפני אלפי ילדי ישראל ששיננו את הלכות שבת.

"משה רבינו - רעיא מהימנא"

ז' באדר – הילולת משה רבינו, זה תאריך הגורם לכולנו התרגשות מיוחדת ששומעים אותו, משה רבינו רועה נאמן, אשר מסר את עצמו עבור עם ישראל, הילולת משה רבינו צריכה לקבל את המקום הנכבד ביותר בתוך הילולות הצדיקים בחסדי האל .

מנהל !! הדברים האלו בשבילך

כשאדם מן השורה שלא מתעסק בחינוך ירצה ללמד הלכות השבת ולהעביר אותה לדורות הבאים הוא יכול לעשות זאת רק עם ילדיו או ילדי משפחתו המורחבת, ולכמה ילדים כבר יגיע? אצלך המנהל, מדובר במספר רב של ילדים בן פורת יוסף ומחזורים חדשים בכל שנה ושנה, ולכן אנו פונים אליך מנהל יקר בקריאת קודש נרגשת: באם בית ספריך לא זכה עדיין להיות חלק ושותף ב"חידון השבת העולמי השנתי", זה הזמן להצטרף, בואו והצטרפו גם אתם אל מעגל המפעל הגדול והקדוש לזכות הילולת משה רבנו ע"ה. ויוכלו להעיד לאחר מכן את גודל המהפך שהדבר יגרום בבית הספר וכפי שמעידים על כך כל המוסדות שהצטרפו למהפכה הגדולה.

הדף היומי העולמי להלכות שבת

ארגון שמחת משה רבינו מבקש לאחד את כל כלל ישראל מקטן ועד גדול טף ונשים וזאת ע"י הוצאה לאור של חוברות "השבת" מדובר בחוברות ללימוד הלכות שבת הכתובות בשפה פשוטה וקלה השווה לכל נפש ואשר משלבות בתוכן פסקי הלכה של מרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זצ"ל וכן פסקי הלכה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל ופסקיו של הרב משה לוי זצ"ל וזאת כדי ליתן מענה רחב ומקיף לכל הלומדים. חוברת זאת תקרא "הילולת משה רבינו העולמית בהלכות השבת"

חוברות אלו מחולקות לסעיפים קצרים לכל ימות השנה אשר הלומד בהם יוכל לסיימם מז' באדר עד לז' באדר יום הילולת משה רבינו ע"ה העולמית.